תיאור מוצר

בית מרווח בשני מפלסים. בתוך גן פורח.
תוספות: תשלומים חודשיים נוספים: 500 ש"ח מים, 1000 ש"ח גינון, חשמל הבית ממוזג כולו + אח עצים בחורף