50% פחות: כך נגמר המאבק של הבימה בדרישת הארנונה של עיריית ת"א נדל"ן20191023041428

50% פחות: כך נגמר המאבק של הבימה בדרישת הארנונה של עיריית ת"א נדל"ן

בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה קבע בית המשפט העליון כי סיווג הארנונה של התאטרון ...
מחיר מציאה: רשות החברות מוכרת את חלקה בבניין הבימה במיליוני שקלים בלבד נדל"ן20190724161402

מחיר מציאה: רשות החברות מוכרת את חלקה בבניין הבימה במיליוני שקלים בלבד נדל"ן

עיריית תל אביב תרכוש את חלקה של המדינה (50%) בבניין של התיאטרון הלאומי לאחר שהאחרונה ...