מכה לקבלנים הקטנים: החלטה חדשה של בית המשפט בולמת הלוואות כספים מדיירים למימון פרויקטים נדל"ן20190710161420
עתירה: לקבל החלטה על מס דירה שלישית עד סוף החודש נדל"ן20170721102916

עתירה: לקבל החלטה על מס דירה שלישית עד סוף החודש נדל"ן

לחלופין מבקשים העותרים להורות על דחיית מועדי הדיווח והתשלום לרשות המסים ב-90 יום וע...