"השלכות עצומות": בית המשפט מקצץ את היטל ההשבחה – וחותך מיליארדים מהכנסות הרשויות המקומיות עוד במדור נדל"ן20190707102757
העירייה מציגה: חריגות עצומות בעלויות הקמת הארנה בראשל"צ נדל"ן20171217111628

העירייה מציגה: חריגות עצומות בעלויות הקמת הארנה בראשל"צ נדל"ן

ב-2011 זכתה העירייה במכרז של הטוטו לבניית אולם ■ דב צור הקפיא את הפרויקט בטענה כי השט...